Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Finance Draco Hợp tác cùng
phát triển

Hàng hóa Bất động sản

Cụm khu công nghiệp Tam An xã Tam An huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

Tổng thể dự án

 • Tổng diện tích: 50.9 hecta
 • Công trình dịch vụ, hành chính: 1,832.8 m2
 • Khu đất xây dựng nhà máy: 304,069.5 m2
 • Đất trạm xử lý nước thải: 6,716.7 m2
 • Đất kho tàng bến bãi: 5,625.5 m2
 • Khu cây xanh: 103,247.7 m2

Pháp lý

 • Giấy chứng nhận đầu tư
 • Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500
 • Đóng thuế 50 năm
 • Quyết định bàn giao mặt bằng
 • Sổ sách, giấy chủ quyền đất
 • Các văn bản kết nối hạ tầng chấp thuận điện, nước, cống thoát nước, cáp quang…
 • Quyết định phê duyệt đấu nối con đường kết nối khu công nghiệp Long Thành tỉnh Đồng Nai. Bên chủ đầu tư sẽ báo cáo tài chính, quyết toán tài chính, biên bản họp cổ đông quyết định sang nhượng, kiểm toán Doanh nghiệp không nợ thuế, nợ xấu, không tranh chấp và thế chấp.

Quy trình cung cấp dịch vụ