Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Finance Draco Hợp tác cùng
phát triển

Dịch vụ đầu tư và cho vay

Tập đoàn Đầu tư Tài chính DRACO cung cấp và tư vấn các giải pháp vay vốn với lãi suất hợp lý, linh hoạt, an toàn, hiệu quả và các giải pháp đầu tư với tỷ suất sinh lời cao cho cả cá nhân và DNVVN. Các sản phẩm đầu tư bao gồm: Đầu tư đảm bảo, Đầu tư phòng vệ Đầu tư hoàn hảo, Đầu tư liên doanh.

Đầu tư đảm bảo

Là dịch vụ mà nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư trong mỗi thương vụ hoặc chu kỳ đầu tư. Khi kết thúc giao dịch hoặc chu kỳ đầu tư, nhà đầu tư sẽ được đảm bảo hoàn lại vốn đầu tư và một mức lãi suất tương ứng. Tất cả các rủi ro trong giao dịch đều do Tập đoàn DRACO hoặc các công ty bảo hiểm đối tác của DRACO chịu trách nhiệm.

Đầu tư phòng vệ

Là dịch vụ mà nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư trong mỗi thương vụ hoặc chu kỳ đầu tư. Khi kết thúc giao dịch hoặc chu kỳ đầu tư, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ được đảm bảo hoàn lại vốn đầu tư. Mức lãi suất tương ứng sẽ được chia sẻ theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và DRACO dựa trên hiệu quả thu được từ Thương vụ đầu tư. Hơn nữa, nhà đầu tư và DRACO cũng chia sẻ tỷ lệ rủi ro gặp phải trong giao dịch trong phạm vi lãi suất. Với sản phẩm này, nhà đầu tư được đảm bảo miễn mọi rủi ro đối với số tiền gốc khi đầu tư. Điều này cũng có nghĩa là lãi suất sinh lời của các khoản ủy thác đầu tư phòng vệ cao hơn so với các khoản ủy thác đầu tư đảm bảo.

Đầu tư hoàn hảo

Là dịch vụ mà nhà đầu tư trực tiếp tham gia quyết định đầu tư. Với mỗi thương vụ đầu tư hoàn hảo, nhà đầu tư sẽ gánh chịu mọi rủi ro phát sinh nhưng cũng được hưởng 100% lãi suất từ thương vụ. DRACO chỉ thu phí dựa trên các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đầu tư theo bảng giá do DRACO công bố tại từng thời điểm.

Đầu tư liên doanh

Là sản phẩm mà DRACO cùng tham gia góp vốn với các nhà đầu tư. Với mỗi thương vụ, DRACO sẽ phối hợp với các nhà đầu tư trong việc ra quyết định đầu tư. Khi kết thúc thương vụ hoặc chu kỳ thời gian đầu tư, mỗi bên sẽ thụ hưởng lợi nhuận cũng như gánh chịu rủi ro dựa trên tỷ lệ góp vốn ban đầu của mỗi bên vào tổng số vốn đầu tư đã góp.

Sản phẩm cho vay

Các sản phẩm cho vay đa dạng từ DRACO và các đối tác đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp phục vụ các mục đính đầu tư, triển khai dự án, mua các loại tài sản bao gồm cả BDS, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động. Chúng tôi không chỉ cho vay đầu tư, kinh doanh mà còn cho vay kinh doanh khởi nghiệp (start up)và các mục đích vay hợp pháp khác. Với dịch vụ tư vấn thủ tục, và hỗ trợ các vấn đề pháp lý, DRACO tự hào mang đến cho khách hàng dịch vụ cho vay khác biệt và ưu việt trên thị trường hiện nay.

Cho vay đầu tư dự án

Chúng tôi liên kết với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư & các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ các doanh nghiệp hiện thực hóa các dự án đầu tư:

 • Mục đích vay đa dạng cho nhiều loại hình dự án như: BĐS, Hạ Tầng, Công Nghệ, Năng Lượng, Nông nghiệp sạch..v.v..
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 năm đến 20 năm • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý
 • Hỗ trợ lập hồ sơ dự án.
 • Giải ngân ngày khi được phê duyệt theo tiến độ của dự án.

Cho doanh nghiệp vay kinh doanh, đầu tư tài sản & khởi nghiệp

Với nguồn vốn liên kết đa dạng từ Ngân hàng, Quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước, Draco giúp khởi thông nguồn vốn cho các doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả.

 • Mục đích cho các doanh nghiệp vay kinh doanh bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản hoặc các dự án khởi nghiệp.
 • Thời gian cho vay linh hoạt từ 1 tháng đến 05 năm
 • Hạn mức cho vay không giới hạn
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý.
 • Hỗ trợ, tư vấn lập hồ sơ vay
 • Giải ngân ngày khi được phê duyệt

Đăng ký dịch vụ