DOANH NGHIỆP CÓ NÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ERP TÍCH HỢP CHATGPT KHÔNG?