ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ERP CÓ TÍCH HỢP CHATGPT VÀO QUY TRÌNH KINH DOANH