Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Finance Draco Hợp tác cùng
phát triển

Hàng hóa Bất động sản

Khu dân cư Long Tân - Phú Hội

Tổng thể dự án

  • Tổng diện tích: 56 hecta
  • Quy mô: khu dân cư được tổ chức không gian quy hoạch cảnh quan kiến trúc theo định hướng đô thị loại II
  • Mục tiêu: đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu

Pháp lý

  • Giấy chứng nhận đầu tư
  • Văn bản về việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
  • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội
  • Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
  • Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Quy trình cung cấp dịch vụ