LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM CHATGPT MANG ĐẾN CHO DOANH NGHIỆP