Lại Anh Tuấn

Lại Anh Tuấn

Tổng giám đốc

Ông Lại Anh Tuấn đã tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội và Quản trị kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Wolverhampton Anh Quốc. Ông cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm tại nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp tại nhiều ngân hàng TMCP khác nhau như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng xăng dầu Hội sở, Ngân hàng Việt Á Hội sở, Ngân hàng Bản Việt Hội sở… Trong đó ông đã có hơn 4 năm làm giám đốc chi nhánh và gần 10 năm làm Giám đốc khối và là thành viên Ban điều hành ở 3 Ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam.