Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Finance Draco Hợp tác cùng
phát triển

Dịch vụ mua bán sáp nhập (M&A)

là sản phẩm dịch vụ mà Công ty DRACO tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp, dự án, bất động sản thông qua nền tảng giao dịch điện tử thực hiện các giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp, dự án, bất động sản theo quy định của pháp luật.

Mục đích và lợi ích dịch vụ

 • Thông qua nền tảng công nghệ hỗ trợ kết nối các nhu cầu mua và bán M&A phù hợp nhất
 • Thông tin giao dịch minh bạch, tuân thủ pháp lý, giảm thiểu rủi ro
 • Rút ngắn thời gian giao dịch, hiệu quả và tối thiểu chi phí

Loại hình giao dịch M&A

 • Dự án
 • Bất động sản
 • Doanh nghiệp

Quy trình cung cấp dịch vụ

 • Bước 1: Lựa chọn và đăng ký hình thức giao dịch M&A
 • Bước 2: Đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ
 • Bước 3: Thẩm định, đàm phán, xúc tiến thủ tục giao dịch M&A
 • Bước 4: Thực hiện giao dịch M&A
 • Bước 5: Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dịch vụ

Mua lại tài sản/dự án: Trong một vụ mua lại tài sản/dự án, một công ty trực tiếp mua lại tài sản/dự án của một công ty khác. Công ty có tài sản/dự án được mua lại phải được sự chấp thuận của các cổ đông.

Mua lại quản lý: Trong mua lại quản lý, còn được gọi là mua lại do ban quản lý lãnh đạo (MBO), giám đốc điều hành của một công ty mua cổ phần kiểm soát trong một công ty khác, giữ nó ở tư nhân. Những cựu giám đốc điều hành này thường hợp tác với một nhà tài chính hoặc các cựu quan chức của công ty, nhằm nỗ lực giúp tài trợ cho một giao dịch. Các giao dịch M&A như vậy thường được tài trợ không tương xứng với nợ và đa số cổ đông phải chấp thuận.

Tham khảo một số phương thức Sáp nhập & Mua lại, một số giao dịch phổ biến thuộc phạm vi M&A

Sáp nhập: Trong một vụ sáp nhập, hội đồng quản trị của hai công ty chấp thuận sự hợp nhất và xin ý kiến ​​của cổ đông. Sau khi sáp nhập, công ty bị mua lại không còn tồn tại và trở thành một phần của công ty mua lại

Mua lại: Trong một vụ mua lại đơn giản, công ty mua lại có được phần lớn cổ phần trong công ty bị mua, công ty này không thay đổi tên hoặc thay đổi cấu trúc pháp lý và thường giữ nguyên ký hiệu cổ phiếu hiện có

Hợp nhất: Hợp nhất tạo ra một công ty mới thông qua việc kết hợp các hoạt động kinh doanh cốt lõi và từ bỏ cấu trúc công ty cũ. Các cổ đông của cả hai công ty phải chấp thuận việc hợp nhất và sau khi chấp thuận, nhận được cổ phần phổ thông trong công ty mới.

Chào giá: Trong một chào mua, một công ty đề nghị mua cổ phiếu đang lưu hành của công ty kia, với một mức giá cụ thể hơn là giá thị trường. Công ty mua lại thông báo đề nghị trực tiếp đến các cổ đông của công ty khác, bỏ qua ban giám đốc và ban giám đốc.

Đăng ký dịch vụ