Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Hợp tác cùng
phát triển
Giải pháp tài chính thông minh - Finance Draco
Finance Draco Hợp tác cùng
phát triển

Dịch vụ phái sinh hàng hóa

Dịch vụ giao dịch hàng hóa tương lai (hay còn gọi dịch vụ phái sinh hàng hóa) là dịch vụ mà ở đó DRACO tư vấn, hỗ trợ, môi giới cho khách hàng gồm cả người bán và người mua thực hiện mua, bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá, tiêu chuẩn hàng hóa, thời điểm giao nhận hàng xác định được thực hiện trong tương lai

Có 3 hình thức phái sinh khác nhau, bao gồm từ:

 • Hợp đồng kỳ hạn (forward contracts): hợp động thoả thuận giữa hai bên về việc mua hay bán một tài sản nào đó vào một thời điểm định trước trong tương lai
 • Hợp đồng tương lai (futures): hợp đồng xác định giá thỏa thuận hôm nay, nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai
 • Hợp đồng quyền chọn (options): là hơp đồng giúp người mua bán có quyền chọn mua trước bán sau hay bán trước mua sau tùy theo nhu cầu nhận định của nhà đầu tư.

Quy trình cung cấp dịch vụ và chính sách

Các bước thực hiện dịch vụ:

 • Bước 1: Tư vấn thông tin cho khách hàng
 • Bước 2: Đăng ký và ký kết hợp đồng
 • Bước 3: Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
 • Bước 4: Đối soát và thanh toán
 • Bước 5: Báo cáo và đánh giá định kỳ

Mục đích và lợi ích dịch vụ

Nhằm giúp các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận với độ an toàn cao và rủi ro thấp trong tương lai, DRACO cam kết cung cấp dịch vụ phái sinh hàng hóa một cách tỉ mỉ, chuyên nghiệp, đầy đủ và đúng quy định pháp luật, bao gồm:

 • Tư vấn, hỗ trợ, môi giới người bán và người mua thực hiện các giao dịch hàng hóa
 • Tư vấn pháp lý về thủ tục, hồ sơ cho việc mở tài khoản và thực hiện các giao dịch hàng hóa, các hợp đồng và quyền chọn
 • Phân tích kỹ thuật, phân tích và dự báo về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, thời vụ, và tiêu chuẩn, chất lượng của hàng hóa như nền kinh tế, chính trị, khí hậu, thị trường hàng hóa và các nhà cung cấp để đưa ra nhận xét, đánh giá và tư vấn tối ưu nhất cho khách hàng

Đăng ký dịch vụ