Bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu

Giới thiệu sản phẩm

Bộ nhận diện thương hiệu là một tập hợp các yếu tố hữu hình của thương hiệu (như tên gọi, logo, màu sắc, yếu tố đồ họa, biểu tượng, ẩn phẩm, hình ảnh truyền thông,..) chúng phối hợp cùng nhau để định dạng và phân biệt thương hiệu này với các thương hiệu khác. Qua quá trình sẽ hình thành trong tâm trí của khách hàng, đối tác, nhân viên, hình ảnh nhận diện thương hiệu của công ty và dần dần trở thành cảm xúc, văn hóa gắn liền với thương hiệu đó.

Sản phẩm bộ nhận diện thương hiệu là sản phẩm dịch vụ, trong đó bên cung cấp dịch vụ là DRACO sẽ cung cấp dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm mục đích quảng bá thương hiệu một cách rộng rãi nhất, và đó cũng là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đối với chiến lược phát triển truyền thông góp phần nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và thương hiệu quả chiến lược các chiến dịch marketing cho doanh nghiệp.

DỊCH VỤ

Gói sản phẩm tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp là DRACO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu từ việc nghiên cứu, phân tích và xác định chiến lược để thiết kế các sản phẩm bao gồm màu nhận diện thương hiệu, bảng mã màu thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, logo,..

Gói sản phẩm tư vấn thiết kế bảng mẫu thương hiệu là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là DRACO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế bảng mẫu thương hiệu từ thông tin nhận diện thương hiệu của công ty KH để thiết kế các bảng mẫu thương hiệu bao gồm biển hiệu quảng cáo, standee, billboard, pano,…

Gói sản phẩm tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là DRACO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu từ thông tin nhận diện thương hiệu của công ty KH để thiết kế các bảng ấn phẩm bao gồm sổ, bút, brochure, flyer,…

mục đích

  • Tăng mức độ nhận diện của khách hàng, đối tác và nhân viên đối với thương hiệu và các sản phẩm của công ty.
  • Giúp khách hàng, đối tác và nhân viên dễ dàng ghi nhớ hình ảnh thương hiệu.
  • Tăng tính nhất quán, tính chuyên nghiệp cho các nội dung và thông điệp mà doanh nghiệp truyền tải.
  • Tăng tính nhất quán, tính chuyên nghiệp trong môi trường làm việc và văn hóa của công ty.
  • Giúp thương hiệu và các sản phẩm tạo được ấn tượng, câu chữ để truyền cho đối tác, khách hàng và các bộ nhân viên định hướng, giá trị, tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp. Từ đó, tạo nên nền tảng phát triển văn hóa, cảm nhận, cảm xúc, hình ảnh ghi nhớ thương hiệu của công ty.

Gói sản phẩm thiết kế
nhận diện thương hiệu

Gói sản phẩm thiết kế
bảng mẫu thương hiệu

Gói sản phẩm thiết kế
ấn phẩm thương hiệu

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

lập kế hoạch
marketing số

Tư vấn lập kế hoạch chiến lược marketing số là dịch vụ giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch...

dịch vụ
facebook ads

Facebook Advertising (Facebook Ads) là tên dịch vụ quảng cáo Facebook, cho phép hiển thị...

fanpage & website
content marketing

Website Content Marketing là cách thức tạo ra nội dung làm nổi bật giá trị thương hiệu, sản...

dịch vụ
google ads

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, doanh nghiệp...

nhận diện
thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là một tập hợp các yếu tố hữu hình của thương hiệu chúng phối hợp...

dịch vụ
seo

Search Engine Optimization là quá trình tăng chất lượng và lưu lượng truy cập website bằng cách tăng...

Google Ads - Google Display Network ​

Nội dung sản phẩm

Định nghĩa
Google Ads – Quảng cáo Google Display Network là chương trình quảng cáo có cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách đặt quảng cáo trên những website là đối tác của Google
Nội dung
– Khởi tạo chiến dịch quảng cáo Display
– Thiết lập đối tượng khách hàng
– Thiết lập ngân sách chiến dịch quảng cáo
– Thiết lập từ khóa và nhóm từ khóa hiển thị
– Thiết lập / chỉ định website hiển thị quảng cáo
– Tạo nội dung quảng cáo
– Giám sát quá trình triển khai
– Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả
Mục tiêu
– Tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách thụ động, qua đó làm tăng nhận thức thương và sản phẩm
– Tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng với chi phí hiển thị rẻ; Tăng thị phần và mở rộng thị trường

Gói sản phẩm tư vấn thiết kế bảng mẫu thương hiệu

Nội dung sản phẩm

Định nghĩa
Sản phẩm tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu là sản phẩm dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu từ việc nghiên cứu, phân tích và xác định chiến lược để thiết kế các sản phẩm bao gồm màu nhận diện thương hiệu, bảng mã màu thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, logo, ..v..v..

Nội dung
– Nghiên cứu và phân tích hiện trạng thương hiệu, thị trường, nội bộ doanh nghiệp và ngành.
– Xác định chiến lược định vị thương hiệu, nền tảng thương hiệu, mô hình thương hiệu và kiến trúc thương hiệu.
– Thiết kế và xác định màu nhận diện thương hiệu.
– Thiết kế và xác định bảng mã màu thương hiệu.
– Thiết kế và xác định biểu tượng đại diện thương hiệu.
– Thiết kế và xác định tên viết tắt, tiền tố hoặc hậu tố.
– Thiết kế và xác định slogan và tagline cho thương hiệu.
– Thiết kế và xác định phông chữ và kích thước chữ.
– Thiết kế logo nhận diện thương hiệu
Mục tiêu
– Có bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh gồm: Tên viết tắt, biểu tượng thương hiệu, bảng mã màu thương hiệu, logo thương hiệu, v..v…
– Bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh sẽ giúp cho khách hàng, đối tác và nhân viên dễ dàng nhận biết và ghi nhớ hình ảnh thương hiệu của quý khách hàng;
– Giúp thương hiệu và sản phẩm của quý khách hàng tạo được sự ấn tượng, khác biệt và tách biệt trong lòng khách hàng, đối tác và nhân viên.
– Thông qua màu sắc, biểu tượng, câu chữ để truyền cho các đối tác, khách hàng và cán bộ nhân viên định hướng, giá trị, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp. Từ đó, tạo nên nền tảng phát triển văn hóa, cảm nhận, cảm xúc, hình ảnh ghi nhớ thương hiệu của công ty

Gói sản phẩm tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu

Nội dung sản phẩm

Định nghĩa
Sản phẩm tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là DRACO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu từ thông tin nhận diện thương hiệu của công ty khách hàng để thiết kế các bảng ấn phẩm bao gồm sổ, bút, brochure, flyer,…
Nội dung
– Tư vấn thiết kế bố cục từ các thông tin nhận diện thương hiệu đã có sẵn của khách hàng (màu, logo, biểu tượng thương hiệu, tên viết tắt, slogan và tagline, phông chữ, ….).
– Tư vấn thiết kế phối màu nền, màu chủ đạo.
– Tư vấn thiết kế hình ảnh hoặc yếu tố minh họa cho nội dung.
– Tư vấn thiết kế mẫu slide trình bày thuyết trình.
– Tư vấn thiết kế các biểu mẫu, văn bản.
– Tư vấn thiết kế name card.
– Tư vấn thiết kế thẻ nhân viên.
– Tư vấn thiết kế catalogue.
– Tư vấn thiết kế brochure.
– Tư vấn thiết kế tờ rơi.
– Tư vấn thiết kế sổ.
– Tư vấn thiết kế bút.
Mục tiêu
– Tăng mức độ nhận diện của khách hàng, đối tác và nhân viên đối với thương hiệu và các sản phẩm của công ty;
– Giúp khách hàng, đối tác và nhân viên dễ dàng ghi nhớ hình ảnh thương hiệu;
– Giúp thương hiệu và các sản phẩm tạo được ấn tượng và sự khác biệt trong lòng khách hàng, đối tác và nhân viên.
– Thông qua màu sắc, biểu tượng, câu chữ để truyền cho các đối tác, khách hàng và cán bộ nhân viên định hướng, giá trị, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp. Từ đó, tạo nên nền tảng phát triển văn hóa, cảm nhận, cảm xúc, hình ảnh ghi nhớ thương hiệu của công ty.
– Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, giáo dục thị trường về thương hiệu và sản phẩm.