Dịch Vụ Bảo Trì Hosting

Định nghĩa

Dịch vụ bảo trì server là gói dịch vụ do DRACO cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý, bảo trì server, ứng dụng đang vận hành trên server cho doanh nghiệp SME và Startup với chất lượng dịch vụ cao và chi phí thấp.

Nội dung

  • Kiểm tra phiên bản của database, php, apache, nginx, cpanel.
  • Kiểm tra và cập nhập định kỳ các phiên bản database, php, apache, nginx, cpanel ổn định hơn với source code nếu có.
  • Kiểm tra bảo mật truy cập ở mức cơ bản ở database.
  • Kiểm tra định kỳ các người dùng đã được phân quyền tại database.
  • Sao lưu dữ liệu ổ đĩa ở hosting định kỳ.
  • Khôi phục dữ liệu ổ đĩa với lần sao lưu gần nhất nếu gặp sự cố về bảo mật, lỗi hệ thống.
  • Sao lưu dữ liệu database ở hosting định kỳ.
  • Khôi phục dữ liệu database với lần sao lưu gần nhất nếu gặp sự cố về bảo mật, lỗi hệ thống.
  • Kiểm tra hạn mức sử dụng định kỳ như là hiệu năng CPU, hiệu năng RAM, dung lượng ổ đĩa.
  • Làm việc với lại nhà cung cấp hosting nếu có sự cố từ phía nhà cung cấp.

Mục tiêu

Cung cấp gói dịch vụ giải pháp nâng cấp phần mềm, xử lý vấn đề khi gặp sự cố về hosting giúp doanh nghiệp SME và Startup vận hành ổn định website.