Sản Phẩm Gói Dịch Vụ Server

Sản phẩm gói dịch vụ server

Server hoặc máy chủ là một hệ thống (phần mềm và phần cứng máy tính phù hợp) đáp ứng yêu cầu trên một mạng máy tính để cung cấp, hoặc hỗ trợ cung cấp một dịch vụ mạng. Các server có thể chạy trên một máy tính chuyên dụng, mà cũng thường được gọi là “máy chủ”, hoặc nhiều máy tính nối mạng có khả năng máy chủ lưu trữ. Trong nhiều trường hợp, một máy tính có thể cung cấp nhiều dịch vụ và dịch vụ chạy đa dạng. Sản phẩm server là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo VPS (Virtual Private Server) của DRACO để đáp ứng các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng máy chủ với toàn quyền quản trị, sử dụng máy chủ vật lý bộ vi xử lý tốc độ cao và dữ liệu riêng biệt hoặc tùy chỉnh việc quản lý tài nguyên máy chủ mà không phải chia sẻ với bất kỳ một bên nào khác. Ngoài dịch vụ khởi tạo, cài đặt server, DRACO còn cung cấp dịch vụ bảo trì server, xử lý sự cố cho các khách hàng có nhu cầu.

Dịch vụ

  • Dịch vụ khởi tạo, cài đặt server.
  • Dịch vụ bảo trì server.
  • Dịch vụ mail server.
  • Dịch vụ khởi tạo, cài đặt mail server.
  • Dịch vụ bảo trì mail server.

Mục đích

Cung cấp máy chủ với công nghệ mới nhất cả phần mềm và phần cứng để tối ưu hiệu năng tối đa của máy chủ.

Cạnh tranh về giá bán. Giúp khách hàng sử dụng được máy chủ cấu hình mới với giá thành ngang với các máy chủ lỗi thời được cung cấp trên thị trường.

Dịch vụ - Mục đích

OUR SERVICES

Danh sách sản phẩm

× How can I help you?