Dịch Vụ Khởi Tạo Cài Đặt Server

Định nghĩa

Dịch vụ khởi tạo và cài đặt server cung cấp máy chủ với công nghệ mới nhất cả phần mềm và phần cứng để tối ưu hiệu năng tối đa của máy chủ, cạnh tranh về giá bán giúp KH sử dụng được máy chủ cấu hình mới với giá thành ngang với các máy chủ lỗi thời được cung cấp trên thị trường. Các gói dịch vụ khởi tạo, cài đặt server DRACO cung cấp:

  • Dịch vụ SSD CLOUD VPS 1.
  • Dịch vụ SSD CLOUD VPS 2.
  • Dịch vụ SSD CLOUD VPS 3.
  • Dịch vụ SSD CLOUD VPS 4.
  • Dịch vụ SSD CLOUD VPS 5.
  • Dịch vụ SSD CLOUD VPS 6.
  • Dịch vụ SSD CLOUD VPS 7.
  • Dịch vụ SSD CLOUD VPS 8

Tất cả dịch vụ đều được cấu hình máy chủ thế hệ mới gồm CPU Intel Xeon E5v4, RAM DDR4 và ổ cứng SSD Enterprise.