Dịch Vụ Bảo Trì Server

Định nghĩa

Dịch vụ bảo trì server là gói dịch vụ do DRACO cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý, bảo trì server, ứng dụng đang vận hành trên server cho doanh nghiệp SME và Startup với chất lượng dịch vụ cao và chi phí thấp.

Mục tiêu

  • Gói dịch vụ bảo trì server là gói dịch vụ do DRACO cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý, bảo trì server, ứng dụng đang vận hành trên server cho doanh nghiệp SME và Startup với chất lượng dịch vụ cao và chi phí thấp.
  • Cung cấp gói dịch vụ giải pháp nâng cấp phần mềm, xử lý vấn đề khi gặp sự cố về server.
  • Cung cấp gói dịch vụ giải pháp khắc phục, vận hành giúp ứng dụng của khách hàng có thể vận hành trơn tru trên server.
× How can I help you?