Gói Sản Phẩm Thiết Kế Ấn Phẩm Thương Hiệu

Định nghĩa

Sản phẩm tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu là sản phẩm, dịch vụ. Trong đó, bên cung cấp dịch vụ là DRACO sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu từ thông tin nhận diện thương hiệu của công ty khách hàng để thiết kế các bảng ấn phẩm bao gồm sổ, bút, brochure, flyer,…

Nội dung

 • Tư vấn thiết kế bố cục từ các thông tin nhận diện thương hiệu đã có sẵn của khách hàng (màu, logo, biểu tượng thương hiệu, tên viết tắt, slogan và tagline, phông chữ, ….).
 • Tư vấn thiết kế phối màu nền, màu chủ đạo.
 • Tư vấn thiết kế hình ảnh hoặc yếu tố minh họa cho nội dung.
 • Tư vấn thiết kế mẫu slide trình bày thuyết trình.
 • Tư vấn thiết kế các biểu mẫu, văn bản.
 • Tư vấn thiết kế name card.
 • Tư vấn thiết kế thẻ nhân viên.
 • Tư vấn thiết kế catalogue.
 • Tư vấn thiết kế brochure.
 • Tư vấn thiết kế tờ rơi.
 • Tư vấn thiết kế sổ.
 • Tư vấn thiết kế bút.

Mục tiêu

 • Tăng mức độ nhận diện của khách hàng, đối tác và nhân viên đối với thương hiệu và các sản phẩm của công ty.
 • Giúp khách hàng, đối tác và nhân viên dễ dàng ghi nhớ hình ảnh thương hiệu.
 • Giúp thương hiệu và các sản phẩm tạo được ấn tượng và sự khác biệt trong lòng khách hàng, đối tác và nhân viên.
 • Thông qua màu sắc, biểu tượng, từ ngữ để lan tỏa đến các đối tác, khách hàng và cán bộ nhân viên. Nhằm định hướng, tạo ra giá trị, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp. Từ đó, tạo nên nền tảng phát triển văn hóa, phát triển hình ảnh, khắc ghi thương hiệu của công ty.
 • Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, giáo dục thị trường về thương hiệu và sản phẩm.
× How can I help you?