Gói Sản Phẩm Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu

Định nghĩa

Sản phẩm tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu là sản phẩm dịch vụ. Trong đó, bên cung cấp là DRACO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu từ việc nghiên cứu và phân tích. Xác định chiến lược để thiết kế các sản phẩm bao gồm: màu nhận diện thương hiệu, bảng mã màu thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, logo,…

Nội dung

 • Nghiên cứu và phân tích hiện trạng thương hiệu, thị trường, nội bộ doanh nghiệp và ngành.
 • Xác định chiến lược định vị thương hiệu, nền tảng thương hiệu, mô hình thương hiệu và kiến trúc thương hiệu.
 • Thiết kế và xác định màu nhận diện thương hiệu.
 • Thiết kế và xác định bảng mã màu thương hiệu.
 • Thiết kế và xác định biểu tượng đại diện thương hiệu.
 • Thiết kế và xác định tên viết tắt, tiền tố hoặc hậu tố.
 • Thiết kế và xác định slogan và tagline cho thương hiệu.
 • Thiết kế và xác định phông chữ và kích thước chữ.
 • Thiết kế logo nhận diện thương hiệu.

Mục tiêu

 • Có bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh gồm: Tên viết tắt, biểu tượng thương hiệu, bảng mã màu thương hiệu, logo thương hiệu,…
 • Bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh sẽ giúp cho khách hàng, đối tác và nhân viên dễ dàng nhận biết và ghi nhớ hình ảnh thương hiệu.
 • Giúp thương hiệu và sản phẩm gây ấn tượng, khác biệt trong lòng khách hàng, đối tác và nhân viên.
 • Màu sắc, biểu tượng và từ ngữ là chìa khóa kết nối đối tác, khách hàng và nhân viên. Phát triển định hướng, giá trị, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp. Từ đó, tạo nên nền tảng phát triển văn hóa, hình ảnh thương hiệu của công ty.
× How can I help you?