Sản Phẩm Dịch Vụ Facebook Ads

Facebook Advertising (Facebook Ads) là tên dịch vụ quảng cáo Facebook, cho phép hiển thị thông tin quảng cáo của các tổ chức/cá nhân trên mạng xã hội Facebook. Quảng cáo trên mạng Facebook được phân phối tự động dựa trên rất nhiều các tiêu chí về giới tính, độ tuổi, khu vực địa lý, đặc điểm hành vi người dùng phù hợp với khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. Facebook Ads giúp doanh nghiệp hình ảnh của doanh nghiệp, sản phẩm tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng một cách chủ động từ đó tăng nhận diện thương hiệu, sản phẩm và kích thích hành vi mua sản phẩm của khách hàng.

Dịch vụ

 • Facebook Ads – Brand Awareness.
 • Facebook Ads – Reach.
 • Facebook Ads – Traffic.
 • Facebook Ads – Post Engagement.
 • Facebook Ads – Like Page.
 • Facebook Ads – Video Views.
 • Facebook Ads – Lead Generation.
 • Facebook Ads – Messages.
 • Facebook Ads – Conversions.

Mục đích

Thông qua việc quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội Facebook. Giúp cho doanh nghiệp đạt đến các mục tiêu:

 • Bán sản phẩm thông qua mạng xã hội Facebook.
 • Tăng doanh số bán hàng.
 • Tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp.
 • Tăng định vị sản phẩm với khách hàng.
 • Tăng trưởng thị phần.
 • Tối ưu hóa hiệu quả marketing và giảm chi phí marketing.
Dịch vụ Facebook Ads

GÓI DỊCH VỤ

Danh sách dịch vụ

OUR SERVICES

Danh sách sản phẩm