Facebook Ads – Conversions​

Định nghĩa:

Facebook Ads – Conversions là loại chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm hiển thị quảng cáo đến những người có nhiều khả năng sẽ thực hiện hành động tạo ra giá trị, chẳng hạn như mua hàng hoặc thêm thông tin thanh toán trên trang web, trong ứng dụng hoặc trong Messenger.

Nội dung:

 • Cài đặt Facebook Pixel trên website.
 • Cài đặt các sự kiện chuyển đổi.
 • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Conversions.
 • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí thực hiện.

Mục tiêu

 • Điều hướng khách hàng tiềm năng về trang đích. Từ đó kích thích hành vi mua hàng hoặc thông tin liên lạc, qua đó tiếp cận hình ảnh của doanh nghiệp và sản phẩm.
 • Bán sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng doanh số bán hàng.
 • Thu thập các nhiều dữ liệu, hành vi của khách hàng tiềm năng để phục vụ các chiến dịch remarketing sau này thông qua Facebook Pixel và giúp AI càng ngày càng phân phối quảng cáo đến khách hàng tiềm năng chính xác hơn.