Facebook Ads – Lead Generation

Định nghĩa

Facebook Ads – Lead Generation là loại chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm thu về được thông tin khách hàng quan tâm (tên, số điện thoại, email,….) đến doanh nghiệp, thương hiệu hoặc sản phẩm.

Nội dung

  • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Lead Generation.
  • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
  • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
  • Tạo nội dung quảng cáo.
  • Tạo nội dung form, tạo trường dữ liệu thông tin cho khách hàng nhập.
  • Giám sát quá trình triển khai.
  • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí thực hiện.

Mục tiêu

  • Tăng nhận thức thương hiệu doanh nghiệp và tăng định vị sản phẩm với khách hàng và thị trường.
  • Thu thập thông tin liên lạc của khách hàng tiềm năng.
  • Thu thập các nhiều dữ liệu, hành vi của khách hàng tiềm năng để phục vụ các chiến dịch remarketing sau này và giúp AI càng ngày càng phân phối quảng cáo đến khách hàng tiềm năng chính xác hơn.