Facebook Ads – Like Page

Định nghĩa

Facebook Ads – Like Page là loại chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm tăng lượt thích trang và lượt theo dõi trên Facebook. Với lượt thích và lượt theo dõi là những người trong tệp khách hàng tiềm năng.

Nội dung

  • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu tăng like
  • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo
  • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng
  • Tạo nội dung quảng cáo
  • Giám sát quá trình triển khai
  • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí thực hiện

Mục tiêu

  • Tăng nhận thức thương hiệu doanh nghiệp và tăng định vị sản phẩm với khách hàng và thị trường.
  • Thu thập các nhiều dữ liệu, hành vi của khách hàng tiềm năng để phục vụ các chiến dịch remarketing sau này và giúp AI càng ngày càng phân phối quảng cáo đến khách hàng tiềm năng chính xác hơn.