Facebook Ads – Messages

Định nghĩa

Facebook Ads – Messages là loại chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm tạo tương tác của doanh nghiệp với khách hàng tiềm năng qua Messenger, WhatsApp hoặc Instagram Direct.

Nội dung

 • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Messages.
 • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Tạo kịch bản tin nhắn tự động.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

 • Tăng nhận thức thương hiệu doanh nghiệp và tăng định vị sản phẩm với khách hàng và thị trường.
 • Thu thập thông tin liên lạc của khách hàng tiềm năng.
 • Bán sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng doanh số bán hàng.
 • Thu thập các nhiều dữ liệu, hành vi của khách hàng tiềm năng để phục vụ các chiến dịch remarketing sau này và giúp AI càng ngày càng phân phối quảng cáo đến khách hàng tiềm năng chính xác hơn.