Facebook Ads – Post Engagement

Định nghĩa

Facebook Ads – Post Engagement là loại chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm tăng lượt tương tác (bày tỏ cảm xúc, bình luận, chia sẻ, lượt xem ảnh, lượt nhấp bài viết,…) của mọi người trong tệp khách hàng tiềm năng với bài đăng.

Nội dung

  • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Traffic.
  • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
  • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
  • Tạo nội dung quảng cáo.
  • Giám sát quá trình triển khai.
  • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

  • Tăng nhận thức thương hiệu doanh nghiệp và tăng định vị sản phẩm với khách hàng và thị trường.
  • Tăng doanh số bán hàng.
  • Thu thập các nhiều dữ liệu, hành vi của khách hàng tiềm năng để phục vụ các chiến dịch remarketing sau này và giúp AI càng ngày càng phân phối quảng cáo đến khách hàng tiềm năng chính xác hơn.
× How can I help you?