Facebook Ads – Traffic

Định nghĩa

Facebook Ads – Traffic là loại chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm chuyển hướng mọi người trong tệp khách hàng tiềm năng đến một trang đích, chẳng hạn như trang web, ứng dụng, sự kiện trên Facebook hoặc cuộc trò chuyện trên Messenger.

Nội dung

 • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Traffic.
 • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí thực hiện.

Mục tiêu

 • Triển khai chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là Traffic.
 • Cài đặt ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập tệp khách hàng tiềm năng.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.
 • Điều hướng khách hàng tiềm năng về trang đích. Từ đó kích thích hành vi mua hàng hoặc thông tin liên lạc, qua đó tiếp cận hình ảnh của doanh nghiệp và sản phẩm.
 • Bán sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng doanh số bán hàng.
 • Thu thập các nhiều dữ liệu, hành vi của khách hàng tiềm năng để phục vụ các chiến dịch remarketing sau này thông qua Facebook Pixel và giúp AI càng ngày càng phân phối quảng cáo đến khách hàng tiềm năng chính xác hơn.
× How can I help you?