Định nghĩa

Google Ads – Quảng cáo Google Display Network là chương trình quảng cáo có cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách đặt quảng cáo trên những website là đối tác của Google.

Nội dung

 • Khởi tạo chiến dịch quảng cáo Display.
 • Thiết lập đối tượng khách hàng.
 • Thiết lập ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập từ khóa và nhóm từ khóa hiển thị.
 • Thiết lập hoặc chỉ định website hiển thị quảng cáo.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

 • Tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách thụ động, qua đó làm tăng nhận thức thương hiệu và sản phẩm.
 • Tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng với chi phí hiển thị rẻ.
 • Tăng thị phần và mở rộng thị trường.