Enterprise Resource Planning

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - ERP

hrm - quản trị
nhân sự

Mô - đun HR là phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp quản lý nhân viên...

crm - chăm sóc
khách hàng

Mô - đun CRM là một phân hệ trong DRAERP là phương pháp giúp doanh nghiệp...

quản trị
dòng tiền

Mô - đun Kế toán là một phân hệ DRAERP của ứng dụng thu thập dữ liệu...

đào tạo
nhân lực

Mô - đun Giáo dục là một phân hệ trong phần mềm DRAERP được thiết kế...

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ

draerp quản lý
doanh nghiệp

DRAERP cho phép tùy chỉnh và sửa đổi để áp dụng cụ thể cho các...

dịch vụ
hosting

Hosting là không gian lưu trữ được chia nhỏ từ server giúp đăng tải dữ liệu...

thiết kế
website

Gói sản phẩm website cung cấp giải pháp toàn diện từ khâu thiết kế...

dịch vụ
server

Sản phẩm server là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo VPS (Virtual Private Server)...

Sản phẩm marketing số

SẢN PHẨM MARKETING SỐ

Sản phẩm tài chính chiến lược

SẢN PHẨM TÀI CHÍNH CHIẾN LƯỢC

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

01.

Ký hợp đồng

02.

Cấp dịch vụ

03.

Nghiệm thu

04.

Thanh toán

01.

Ký hợp đồng

02.

Cung cấp dịch vụ

03.

Nghiệm thu

04.

Thanh toán