Sản Phẩm Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

OVEDND0 (1)

Bộ nhận diện thương hiệu là một tập hợp các yếu tố hữu hình của thương hiệu (như tên gọi, logo, màu sắc, yếu tố đồ họa, biểu tượng, ẩn phẩm, hình ảnh truyền thông,..) chúng phối hợp cùng nhau để định dạng và phân biệt thương hiệu này với các thương hiệu khác. Qua quá trình sẽ hình thành trong tâm trí của khách hàng, đối tác, nhân viên, hình ảnh nhận diện thương hiệu của công ty và dần dần trở thành cảm xúc, văn hóa gắn liền với thương hiệu đó.

Sản phẩm bộ nhận diện thương hiệu là sản phẩm dịch vụ, trong đó bên cung cấp dịch vụ là DRACO sẽ cung cấp dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm mục đích quảng bá thương hiệu một cách rộng rãi nhất, và đó cũng là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đối với chiến lược phát triển truyền thông góp phần nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và tăng hiệu quả các chiến lược marketing cho doanh nghiệp.

Dịch vụ

Gói sản phẩm tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp là DRACO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu từ việc nghiên cứu, phân tích và xác định chiến lược để thiết kế các sản phẩm bao gồm màu nhận diện thương hiệu, bảng mã màu thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, logo,..

Gói sản phẩm tư vấn thiết kế bảng mẫu thương hiệu là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là DRACO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế bảng mẫu thương hiệu từ thông tin nhận diện thương hiệu của công ty khách hàng để thiết kế các bảng mẫu thương hiệu bao gồm biển hiệu quảng cáo, standee, billboard, pano,…

Gói sản phẩm tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là DRACO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế ấn phẩm thương hiệu từ thông tin nhận diện thương hiệu của công ty khách hàng để thiết kế các bảng ấn phẩm bao gồm sổ, bút, brochure, flyer,…

Mục đích

  • Tăng mức độ nhận diện của khách hàng, đối tác và nhân viên đối với thương hiệu và các sản phẩm của công ty.
  • Giúp khách hàng, đối tác và nhân viên dễ dàng ghi nhớ hình ảnh thương hiệu.
  • Tăng tính nhất quán, tính chuyên nghiệp cho các nội dung và thông điệp mà doanh nghiệp truyền tải.
  • Tăng tính nhất quán, tính chuyên nghiệp trong môi trường làm việc và văn hóa của công ty.
  • Giúp thương hiệu và các sản phẩm tạo được ấn tượng, câu chữ để truyền cho đối tác, khách hàng và các bộ nhân viên định hướng, giá trị, tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp. Từ đó, tạo nên nền tảng phát triển văn hóa, cảm nhận, cảm xúc, hình ảnh ghi nhớ thương hiệu của công ty.
Dịch vụ

Danh sách sản phẩm