Sản Phẩm Marketing Số

Digital Marketing là phương thức marketing mới, hiện đại và hiện đang rất phổ biến. Với nhiều ưu điểm vượt trội so với Marketing truyền thống, Digital Marketing trở thành công cụ không thể thiếu để thúc đẩy doanh số, nâng cao thương hiệu thay thế cho phương thức marketing truyền thống của doanh nghiệp.

Dịch vụ

  • Phân tích mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
  • Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động marketing của doanh nghiệp.
  • Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả của hoạt động marketing số.
  • Lập chiến lược dài hạn và mục tiêu ngắn hạn.
  • Lập kế hoạch triển khai chiến lược và thực hiện triển khai dịch vụ marketing số.

Mục đích

  • Nâng cao hiệu quả trong việc triển khai chiến lược marketing số.
  • Có một kế hoạch chiến lược toàn diện để triển khai, giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
  • Đẩy mạnh doanh số bán hàng và tập khách hàng tiềm năng.
  • Nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu sản phẩm và công ty.
  • Phát triển thị phần, thị trường.

PROCEDURE

Quy trình cung cấp dịch vụ

01.

Ký hợp đồng

02.

Cấp dịch vụ

03.

Nghiệm thu

04.

Thanh toán

01.

Ký hợp đồng

02.

Cung cấp dịch vụ

03.

Nghiệm thu

04.

Thanh toán

OUR SERVICES

Danh sách sản phẩm