Thiết kế website, Hosting và Server

Công nghệ số là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghê mới như: dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud),… thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Dịch vụ

  • Sản phẩm hạ tầng công nghệ số DRACO là tổ hợp những gói sản phẩm, gói dịch vụ phối hợp nhau để có được giải pháp tổng thể về hạ tầng Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
  • Các gói sản phẩm, dịch vụ gồm: thiết kế website, bảo trì website, khởi tạo, cài đặt hosting, bảo trì hosting, khởi tạo cài đặt server, bảo trì server, khởi tạo, cài đặt mail server, bảo trì mail server.

Mục đích

  • Giải pháp tổng thể cho công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
  • Giải quyết, hỗ trợ những vấn đề về công nghệ thông tin mà doanh nghiệp cần khi vận hành số (cài đặt và bảo trì website, hosting/server,...)

PROCEDURE

Quy trình cung cấp dịch vụ

01.

Ký hợp đồng

02.

Cấp dịch vụ

03.

Nghiệm thu

04.

Thanh toán

01.

Ký hợp đồng

02.

Cung cấp dịch vụ

03.

Nghiệm thu

04.

Thanh toán

OUR SERVICES

Danh sách sản phẩm