sản phẩm công nghệ số

DỊCH VỤ

Sản phẩm hạ tầng công nghệ số DRACO là tổ hợp những gói sản phẩm, gói dịch vụ phối hợp nhau để có được giải pháp tổng thể về hạ tầng Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Các gói sản phẩm, dịch vụ gồm: thiết kế website, bảo trì website, khởi tạo, cài đặt hosting, bảo trì hosting, khởi tạo cài đặt server, bảo trì server, khởi tạo, cài đặt mail server, bảo trì mail server.

mục đích

  • Giải pháp tổng thể cho công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
  • Giải quyết, hỗ trợ những vấn đề về công nghệ thông tin mà doanh nghiệp cần khi vận hành số (cài đặt và bảo trì website, hosting/server,…)

draerp quản lý
doanh nghiệp

DRAERP cho phép tùy chỉnh và sửa đổi để áp dụng cụ thể cho các...

dịch vụ
hosting

Hosting là không gian lưu trữ được chia nhỏ từ server giúp đăng tải dữ liệu...

thiết kế
website

Gói sản phẩm website cung cấp giải pháp toàn diện từ khâu thiết kế...

dịch vụ
server

Sản phẩm server là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo VPS (Virtual Private Server)...

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

01.

Ký hợp đồng

02.

Cấp dịch vụ

03.

Nghiệm thu

04.

Thanh toán

01.

Ký hợp đồng

02.

Cung cấp dịch vụ

03.

Nghiệm thu

04.

Thanh toán