Gói dịch vụ tư vấn lập kế hoạch chiến lược Marketing số

Giới thiệu sản phẩm

Tư vấn lập kế hoạch chiến lược marketing số là dịch vụ giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch chiến lược marketing số trong dài hạn. Bằng cách phân tích, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp, xây dựng kế hoạch thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn để đạt được mục tiêu chiến lược.

DỊCH VỤ

  • Phân tích mục tiêu ngắn hạn & dài hạn của doanh nghiệp.
  • Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động marketing của doanh nghiệp.
  • Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả của hoạt động marketing số.
  • Lập chiến lược dài hạn và mục tiêu ngắn hạn.
  • Lập kế hoạch triển khai chiến lược & thực hiện triển khai dịch vụ marketing số.

mục đích

  • Nâng cao hiệu quả trong việc triển khai chiến lược marketing số.
  • Có một kế hoạch chiến lược toàn diện để triển khai, giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
  • Đẩy mạnh doanh số bán hàng & tập khách hàng.
  • Tăng nhận diện hình ảnh thương hiệu công ty và sản phẩm.
  • Phát triển thị phần, thị trường

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

lập kế hoạch
marketing số

Tư vấn lập kế hoạch chiến lược marketing số là dịch vụ giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch...

dịch vụ
facebook ads

Facebook Advertising (Facebook Ads) là tên dịch vụ quảng cáo Facebook, cho phép hiển thị...

fanpage & website
content marketing

Website Content Marketing là cách thức tạo ra nội dung làm nổi bật giá trị thương hiệu, sản...

dịch vụ
google ads

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, doanh nghiệp...

nhận diện
thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là một tập hợp các yếu tố hữu hình của thương hiệu chúng phối hợp...

dịch vụ
seo

Search Engine Optimization là quá trình tăng chất lượng và lưu lượng truy cập website bằng cách tăng...