Sản Phẩm Gói Dịch Vụ Tư Vấn Lập Kế Hoạch Chiến Lược Marketing Số

Tư vấn lập kế hoạch chiến lược marketing số là dịch vụ giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch chiến lược marketing số trong dài hạn. Bằng cách phân tích, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp, xây dựng kế hoạch thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn để đạt được mục tiêu chiến lược.

Dịch vụ

  • Phân tích mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
  • Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động marketing của doanh nghiệp.
  • Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả của hoạt động marketing số.
  • Lập chiến lược dài hạn và mục tiêu ngắn hạn.
  • Lập kế hoạch triển khai chiến lược và thực hiện triển khai dịch vụ marketing số.

Mục đích

  • Nâng cao hiệu quả trong việc triển khai chiến lược marketing số.
  • Có một kế hoạch chiến lược toàn diện để triển khai, giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
  • Đẩy mạnh doanh số bán hàng và tập khách hàng.
  • Tăng nhận diện hình ảnh thương hiệu công ty và sản phẩm.
  • Phát triển thị phần, thị trường.
Dịch vụ

Danh sách sản phẩm