Tin Tức

Marketing-mix Tin tức

MÔ HÌNH 4P TRONG MARKETING

Mô hình 4P trong Marketing chính là một yếu tố cốt lõi trong hầu hết các hoạt động quảng cáo...

Marketing-online Tin tức

MARKETING ONLINE VÀ CÁC LỢI ÍCH CỦA NÓ MANG LẠI

Trong thời đại bùng nổ Internet như hiện nay, Marketing Online trở thành một trong những chiến lược được sử...

Nhu-cau-khach-hang Tin tức

NHU CẦU KHÁCH HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, khách hàng luôn chiếm một vị trí quan trọng. Là nguồn...

Direct-Marketing Tin tức

DIRECT MARKETING VÀ LỢI ÍCH CỦA NÓ

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Direct marketing là một trong những hình thức marketing phổ biến. Hình...

TRANG CHU DRAERP Điều khoản và chính sách

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-DRACO-KT ngày 19/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Công...

Bao-hanh-bao-tri Điều khoản và chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-DRACO-KT ngày 19/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Công...