Dịch Vụ Bảo Trì Website

Định nghĩa

Dịch vụ bảo trì website là dịch vụ mà DRACO đưa ra để giải quyết bài toán về cho các doanh nghiệp SME và Startup đã có website và muốn vận hành, bảo trì, khắc phục sự cố website khi gặp các vấn đề mà không tốn nhiều chi phí.

Mục tiêu

  • Dịch vụ bảo trì website là dịch vụ mà DRACO đưa ra để giải quyết bài toán về cho các doanh nghiệp.
  • SME và Startup đã có website và muốn vận hành, bảo trì, khắc phục sự cố website khi gặp các vấn đề mà không tốn nhiều chi phí.