Sản Phẩm Gói Dịch Vụ Google Ads

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, doanh nghiệp có thể tiếp cận đến khách hàng tiềm năng chính xác tại thời điểm họ quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Google Ads là sản phẩm mà doanh nghiệp có thể sử dụng để quảng bá doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp bán các sản phẩm/ dịch vụ, nâng cao nhận thức, tăng trưởng thị phần và tăng lưu lượng truy cập cho trang website của mình.

Dịch vụ

  • Google Ads – Google Search Network.
  • Google Ads – Google Display Network.

Mục đích

Thông qua việc quảng cáo trực tuyến của Google. Giúp cho doanh nghiệp đạt đến các mục tiêu:

  • Tăng doanh số bán hàng qua kênh website của doanh nghiệp.
  • Tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp.
  • Tăng định vị sản phẩm với khách hàng.
  • Tăng trưởng thị phần.
  • Tối ưu hóa hiệu quả marketing và giảm chi phí marketing.
Dịch vụ Google Ads

OUR SERVICES

Danh sách sản phẩm

× How can I help you?