Gói dịch vụ Google Ads

Giới thiệu sản phẩm

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, doanh nghiệp có thể tiếp cận đến khách hàng tiềm năng chính xác tại thời điểm họ quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Google Ads là sản phẩm mà doanh nghiệp có thể sử dụng để quảng bá doanh nghiệp, giúp bán sản phẩm hoặc dịch vụ, nâng cao nhận thức, tăng trưởng thị phần và tăng lưu lượng truy cập cho trang website của mình.

DỊCH VỤ

 • Google Ads – Google Search Network.
 •  Google Ads – Google Display Network.

mục đích

Thông qua việc quảng cáo trực tuyến của Google. Giúp cho doanh nghiệp đạt đến các mục tiêu:

 • Tăng doanh số bán hàng qua kênh website của doanh nghiệp.
 •  Tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp.
 • Tăng định vị sản phẩm với khách hàng.
 • Tăng trưởng thị phần.
 • Tối ưu hóa hiệu quả marketing và giảm chi phí marketing.

Google Ads
Google Search Network

Google Ads
Google Display Network

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

lập kế hoạch
marketing số

Tư vấn lập kế hoạch chiến lược marketing số là dịch vụ giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch...

dịch vụ
facebook ads

Facebook Advertising (Facebook Ads) là tên dịch vụ quảng cáo Facebook, cho phép hiển thị...

fanpage & website
content marketing

Website Content Marketing là cách thức tạo ra nội dung làm nổi bật giá trị thương hiệu, sản...

dịch vụ
google ads

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, doanh nghiệp...

nhận diện
thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là một tập hợp các yếu tố hữu hình của thương hiệu chúng phối hợp...

dịch vụ
seo

Search Engine Optimization là quá trình tăng chất lượng và lưu lượng truy cập website bằng cách tăng...

Google Ads - Google Search Network

Nội dung sản phẩm

Định nghĩa

Google Ads – Google Search Network là chương trình quảng cáo có cách thức hiển thị quảng cáo vào thời điểm người dùng tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp cung cấp trên mạng lưới tìm kiếm của Google hoặc với đối tác của Google.

Nội dung

 • Khởi tạo chiến dịch quảng cáo Search.
 • Thiết lập đối tượng khách hàng.
 • Thiết lập ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập từ khóa và nhóm từ khóa hiển thị.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

Tiếp cận tức thời và chính xác đối tượng người dùng đang tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Google Ads - Google Display Network

Nội dung sản phẩm

Định nghĩa

Google Ads – Quảng cáo Google Display Network là chương trình quảng cáo có cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách đặt quảng cáo trên những website là đối tác của Google.

Nội dung

 • Khởi tạo chiến dịch quảng cáo Display.
 • Thiết lập đối tượng khách hàng.
 • Thiết lập ngân sách chiến dịch quảng cáo.
 • Thiết lập từ khóa và nhóm từ khóa hiển thị.
 • Thiết lập / chỉ định website hiển thị quảng cáo.
 • Tạo nội dung quảng cáo.
 • Giám sát quá trình triển khai.
 • Tối ưu hiệu quả quảng cáo dựa trên kết quả chiến dịch và chi phí kết quả.

Mục tiêu

 • Tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách thụ động, qua đó làm tăng nhận thức thương và sản phẩm.
 • Tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng với chi phí hiển thị rẻ.
 • Tăng thị phần và mở rộng thị trường.